Modernizacija proizvodnog pogona u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Alu-forma d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

ALU-FORMA d.o.o. dana 10.02.2022. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započela s provedbom projekta „Modernizacija proizvodnog pogona u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Alu-forma d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. Bespovratna sredstva odobrena su putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01).

Rezultati provedbe projekta „Modernizacija proizvodnog pogona u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Alu-forma d.o.o.“ bit će povećani prihod od izvoza, porast zapošljavanja u poduzeću, povećani prihod od prodaje te novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i digitalnim ciljevima.

Specifični cilj: Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo.

Ukupna vrijednost projekta: 1.034.021,30 €(7.790.833,47 HRK)
EU sufinanciranje: 348.149,02 € (2.623.128,81 HRK)
Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2022. – 01.09.2023.
Kontakt osoba: Dražen Herak
049/342-439
info@aluforma.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost ALU-FORME d.o.o.“