EU Projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja ALU-FORMA primjenom
informacijske tehnologije
Poduzeće ALU-FORMA d.o.o. je dana 19.12.2019. godine potpisalo Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i
investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s
provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja ALU-
FORMA primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz
Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti
poslovanja ALU-FORMA primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća ALU-
FORMA d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, razvija
se 10 poslovnih procesa, povećava se konkurentnost i prihodi poduzeća.

 

Podaci o projektu:
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja ALU-FORMA
primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti
poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i
podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa
poduzeća ALU-FORMA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 1.195.912,09 HRK
EU sufinanciranje: 495.792,90 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019.- 01.01.2021.
Kontakt osoba: Denis Herak