Ventilirane fasade

Ventilirane fasade imaju široku primjenu u novogradnji, a arhitekti je sve više primjenjuju u svojim projektnim rješenjima.

Ventilirane fasade ujedno su odličan izolator topline jer predstavljaju vrstu ventilirajuće fasade koje su danas gotovo nezaobilazni način obloge kod poslovnih objekta. One imaju dodatan sloj zrako-propusnosti koji pruža izvrsnu izolaciju čime se stvara visok stupanj uštede energije. Ventilirana fasada je pokrivač čitavom objektu, odnosno sloj termoizolacije koji postiže da temperatura zidova bude približna temperaturi zraka unutrašnjih prostorija te se na takav način postiže kvaliteta stambenog komfora u objektu.

Ventilirana fasada ALU-FORMA sastoji se od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna s crnim voalom za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju) te odgovarajućih obloga koje se vješaju o aluminijsku nosivu konstrukciju (aluminijski kazetni limovi, alubond ploče, kompozitne ploče, HPL ploče, vlakno-cementne ploče, termo paneli, staklo, kamen itd…).