RAL ugradnja

rujan 23, 2014

Građevinski element se pozicionira na pravilnu liniju izoterme i pomoću unutrašnje RAL trake (vodonepropusna i paronepropusna) spriječava se protok vodene pare u izolaciju. S vanjske strane treba spriječiti ulazak tekuće vode i proboj kiše, ali i osigurati neometano kretanje vodene pare iz građevinskog elementa u atmosferu, za što koristimo vodonepropusne a paropropusne RAL trake. Koristeći metodu RAL ugradnje spriječavamo prekomjerni dotok vlage iz zraka koja prirodno cirkulira s toplijeg prema hladnijem, u ovom slučaju iz prostorija, kroz spojeve prema vanjskom dijelu građevnog elementa.

RAL ugradnja sukladna je preporukama za uštedu energije prema europski priznatim pravilima struke, propisima o toplinskoj zaštiti iz 1995 i ENEV 2002, RAL, DIN 4108, tehničkim smjernicama saveza udruga staklara, metalogradnje i stolara (Izvadak iz službenog tumačenja njemačkih propisa). Iste smjernice preuzela je većina europskih zemalja i prilagodila lokalnim propisima.