Europska unija – Zajedno do fondova EU

ožujak 18, 2018

Poduzeće ALU-forma d.o.o. započela je provedbu EU projekta: „Povećanje konkurentnosti nabavom građevinske dizalice-kran

Na dan  25.10.2017. godine poduzeće ALU-forma potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti nabavom građevinske dizalice-kran“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti nabavom građevinske dizalice-kran“ Alu-forma d.o.o. biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, povećani prihod od prodaje MSP-a u razdoblju do 2020. godine.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta:  Povećanje konkurentnosti nabavom građevinske dizalice-kran
Trajanje: 01.06.2017-01.12.2018
Vrijednost projekta: 684.258,25 HRK
EU sufinanciranje:  300.000,00 HRK

Korisnik: ALU-forma d.o.o.
Opći cilj:  Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.
Kontakt osoba:
 Denis Herak

Specifični ciljevi:

  • povećanje obujma proizvodnje, mogućnost prihvaćanja novih projekata, podizanje kvalitete proizvoda, smanjenje operativnih troškova, što pridonosi ostvarenju općih ciljeva.

 

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779